IT/OT sikkerhedspakken fra SecuriOT

Kom godt fra start med arbejdet om cyber-sikkerhed til en overkommelig pris

Cyber-truslen imod det danske samfunds kritisk infrastruktur er stødt stigende. Compliancekrav til de virksomheder, som er del af den, bliver også flere og flere i den nærmeste fremtid. Vi oplever at mange af de mindre forsyninger indenfor f.eks. vand, spildevand og fjernvarme står med spørgsmålene:

  • Hvor er vi sårbare overfor evt. cyberangreb?
  • Hvordan kan vi rammes af et cyberangreb?
  • Hvor bør vi forbedre vores forankring af processer, beredskabsplaner ift. cyberangreb?

For at kunne besvare de spørgsmål, har SecuriOT en sikkerhedspakke, der giver dig et overblik over din virksomheds sikkerheds niveau ud fra forskellige vinkler såsom tekniske kapaciteter, processer og forankring af cyber sikkerhed.

Sikkerhedspakken SecuriOT

Sikkerhedspakken er et gennemprøvet forløb til en fastpris på grundpakken. Derudover kan forskellige pakker tilvælges mod ekstra betaling. Sikkerhedspakken tager udgangspunkt i NIST Cyber Security Framework (CSF), som i stor udstrækning, af det ”rammeværktøj”, som det europæiske sikkerheds agentur “ENISA” også anvender.

Hvorfor vælges Sikkerhedspakken?

  • Få et overblik over dit nuværende sikkerhedsniveau på både IT-/OT-siden
  • Få skabt en visibilitet over nuværende mangler ift. dine egne ambitioner og compliancekrav
  • Få en prioritering af anbefalede indsatsområder til forbedringer

Vores fokus er både på IT-miljøet og OT-infrastrukturen, da begge områder er centrale for pålidelig drift og forsyningssikkerheden. Desuden er det også en erkendelse at IT og OT hænger mere og mere sammen og kan ikke ”undvære” hinanden.

Forløbet strækker sig over 3-4 uger afhængig af vælg af tilvalgspakker. Det er en kombination af teknisk analyser, gennemgang af dokumentation og interview af centrale personer i den organisation. Der afholdes derefter en workshop med jer, hvor de foreløbige resultater diskuteres.

Efter workshoppen skriver en rapport med konkrete tiltag og anbefalede indsatsområder.

Få vores produktblad om sikkerhedspakken tilsendt

Hvis du ønsker yderligere information omkring sikkerhedspakkens indhold, så udfyld denne formular.

Produktbladet vil indeholde yderligere information om hvilke de sikkerhedsmæssige discipliner, der undersøges, en beskrivelse af fremgangsmåden, eksempel på rapportering samt priser.


    JaNej