SecuriOT Inventory Risk Tool

“Risk based Asset management”

SecuriOT Inventory Risk Tool hjælper dig med at svare på 2 centrale spørgsmål:

  • Har vi beskyttet vores mest kritiske OT komponenter i vores OT Infrastruktur godt nok?
  • Hvilke komponenter skal jeg starte med at øge sikkerhed omkring?

Hvad er SecuriOT IRT?

SecuriOT Inventory Risk Tool (IRT) er et avanceret værktøj til at give din virksomhed dyb indsigt i de enkelte OT komponenters vigtighed/“kritikalitet” i forsyningskæden eller produktionsflowet. De sikkerhedsmæssige indsatser, der er implementeret i OT infrastrukturen, skal modsvare de risici, som din virksomhed står overfor, og der er her, hvor SecuriOT IRT vil give din virksomhed en unik indblik.

Hvordan fungerer SecuriOT IRT?

Der beregnes en ”risk score” på hver OT-komponent, hvor ”risk scoren” vil fortælle dig om de nuværende sikkerhedsmæssige foranstaltninger er gode nok ift. den vigtighed/”kritikalitet”, som OT-komponenten. SecuriOT IRT app’en, som kan installeres på en tablet (f.eks. iPad) eller en PC, vil guide brugeren, som gennemfører en assessment på fabriksgulvet, om at besvare en række centrale spørgsmål. Disse data sendes tilbage til SQL serveren, hvor ”risk scoren” beregnes. I risk scoren indgår +30 parametre, såsom backup, patch niveau, Operativsystem, netværkssegmentering, reservedele, etc.

Efter indsamling af data kan forskellige rapporter generes som giver et unik overblik over ”risk score” for de undersøgte komponenter og en detailinformation om de enkelte komponenter.

Der er indbygget funktioner for integration til eksisterende Inventory databaser.

Løsning kan installeres i din infrastruktur uden at data opbevares i cloud-baserede infrastruktur.

Løsningen er baseret på Microsoft Power platform med SQL-server som fundament for opbevaring af data.

Fordele:

SecuriOT IRT vil give dig følgende fordele:

  • Opbygning af detaljeret dokumentation om OT komponenter på en struktureret og ensartet måde på tværs af dine produktionslinjer eller forsyningskæde.
  • Unik risikovurdering af dine OT komponenter ud fra 30 parametre, såsom kritikalitet, backup, cyber beskyttelse, netværkssegmentering, reservedel, etc.
  • Billede dokumentation af de enkelte OT komponenter via app anvendelse.
  • Beregning af en “risk score” pr komponenter, som fortæller dig om de rigtige foranstaltninger er på plads ift. komponentens kritikalitet.
  • Indbygget rapportering via SQL, Excel eller PowerBi.

Løsningen kan tilpasse din virksomheds miljø.

SecuriOT IRT afregnes ud fra en subscription model.

Løsningen kan tilpasse din virksomheds miljø. SecuriOT IRT afregnes ud fra en subscription model.

LAD OS SAMMEN SIKRE DIN VIRKSOMHED